بزرگ ترین مشکل جباری در فوتبال

بزرگ ترین مشکل جباری در فوتبال
مگر می شود استعداد ناب مجتبی جباری، در روزهای شکوفایی اش در فوتبال ایران فراموش کرد. ستاره ای که خیلی زود تبدیل به بازیکنی خاص در فوتبال ایران شد و در آسیا لقب زیدان را برازنده اش می دانستند.

بزرگ ترین مشکل جباری در فوتبال