برگزاری نهمین دوره گفتگوی مرکز ادیان و تمدن در تهران

برگزاری نهمین دوره گفتگوی مرکز ادیان و تمدن در تهران
نهمین دور گفت‌وگوی دینی میان اسلام و شورای جهانی کلیساها در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز به کار کرد.

برگزاری نهمین دوره گفتگوی مرکز ادیان و تمدن در تهران