برگزاری دومین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا

برگزاری دومین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا
«دومين دور گفتگوهاي ايران و اروپا – ايتاليا» با عنوان نقش هنر در گسترش تعامل و همكاري‌هاي علمي و فرهنگي ميان ايران و ايتاليا برگزار شد.

برگزاری دومین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و اروپا