برگزاری جلسه فوری منصوریان و کادر فنی استقلال

برگزاری جلسه فوری منصوریان و کادر فنی استقلال
سرمربی تیم فوتبال استقلال نشست فوری و مهمی را با دستیاران تیمش برگزار کرد.

برگزاری جلسه فوری منصوریان و کادر فنی استقلال