برگزاری جشن نفس، در برج میلاد

برگزاری جشن نفس، در برج میلاد
جشن نفس، با حضور مسئولان و هنرمندان امروز برگزار شد.

برگزاری جشن نفس، در برج میلاد