برهانی: هنوز نتوانسته‌ام با غیبت در دربی کنار بیایم/ شفر درد استقلال را پیدا کرده است

برهانی: هنوز نتوانسته‌ام با غیبت در دربی کنار بیایم/ شفر درد استقلال را پیدا کرده است
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال هنوز نتوانسته است با غیبت در دربی کنار بیاید.

برهانی: هنوز نتوانسته‌ام با غیبت در دربی کنار بیایم/ شفر درد استقلال را پیدا کرده است