بررسی دقیق حکم فیفا؛ طارمی رسماً مقابل الهلال محروم است

بررسی دقیق حکم فیفا؛ طارمی رسماً مقابل الهلال محروم است
بر اساس بند ۶ رأی انضباطی فیفا، مهدی طارمی از تاریخ اعلام حکم از کلیه فعالیت های ورزشی به ویژه رقابت های ملی و مسابقات بین المللی باشگاهی محروم است.

بررسی دقیق حکم فیفا؛ طارمی رسماً مقابل الهلال محروم است