برداشت سیب از نهاوند

برداشت سیب از نهاوند
پیش بینی می شود امسال بیش از ۷۰هزار تن سیب در این شهرستان تولید شود. ظرفیت سردخانه های این شهرستان جوابگوی نگهداری این میزان تولید نیست.

برداشت سیب از نهاوند