برخی افراد با نفوذ به دنبال انحلال نفت هستند/ شاید بازیکنان فردا سازمان لیگ را غافلگیر کنند!

برخی افراد با نفوذ به دنبال انحلال نفت هستند/ شاید بازیکنان فردا سازمان لیگ را غافلگیر کنند!
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: برخی افراد بانفوذ از شرایط استفاده کرده و به دنبال انحلال باشگاه نفت هستند.

برخی افراد با نفوذ به دنبال انحلال نفت هستند/ شاید بازیکنان فردا سازمان لیگ را غافلگیر کنند!