برجام توافقی بین المللی است و همه طرفها باید به آن پایبند باشند

برجام توافقی بین المللی است و همه طرفها باید به آن پایبند باشند
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایرلند بر این باورند که برجام یک توافق بین المللی است و همه طرفها باید به آن پایبند باشند.

برجام توافقی بین المللی است و همه طرفها باید به آن پایبند باشند