برتری یاران عزت‌اللهی در ترکیه

برتری یاران عزت‌اللهی در ترکیه
تیم فوتبال آمکار روسیه در ترکیه از سد حریف ارمنستانی گذشت.

برتری یاران عزت‌اللهی در ترکیه