برای شکایت از گرانفروش ها و متخلفان با 124 تماس بگیرید

برای شکایت از گرانفروش ها و متخلفان با 124 تماس بگیرید
دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران اعلام كرد: مردم براي جبران خسارت هايشان با 124 تماس بگيرند.

برای شکایت از گرانفروش ها و متخلفان با 124 تماس بگیرید