برای حضور در تراکتورسازی منتظر نامه فیفا هستم/ دل قلعه‌نویی خون شد

برای حضور در تراکتورسازی منتظر نامه فیفا هستم/ دل قلعه‌نویی خون شد
هافبک تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: دل قلعه‌نویی خون شد، اما تا آخرین لحظه دست از تلاش برنمی‌داشت.

برای حضور در تراکتورسازی منتظر نامه فیفا هستم/ دل قلعه‌نویی خون شد