برای احقاق حقوق مردم به صحنه آمده ام

برای احقاق حقوق مردم به صحنه آمده ام
میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: علت اصلی حضور من در عرصه انتخابات این بوده که حقوق مردم بیش از این پایمال نشود.

برای احقاق حقوق مردم به صحنه آمده ام