برانکو به دنبال مهاجم رقیب پرسپولیس

برانکو به دنبال مهاجم رقیب پرسپولیس
سرمربی پرسپولیس در نظر دارد تا تیم خود را بعد از پایان محرومیت قرمزها تقویت کند.

برانکو به دنبال مهاجم رقیب پرسپولیس