برانکو:گسترش‌فولاد مهم‌ترین بازی فصل ماست!

برانکو:گسترش‌فولاد مهم‌ترین بازی فصل ماست!
یکی از علامت سؤال‌های این روزهای فوتبال‌دوستان بازی گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران است.

برانکو:گسترش‌فولاد مهم‌ترین بازی فصل ماست!