برانکو، طارمی را از پرسپولیس خط می‌زند!

برانکو، طارمی را از پرسپولیس خط می‌زند!
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برنامه های ویژه ای برای تیمش دارد.

برانکو، طارمی را از پرسپولیس خط می‌زند!