بدبیاری بزرگ برای لژیونر محبوب کی روش در آستانه جام جهانی

بدبیاری بزرگ برای لژیونر محبوب کی روش در آستانه جام جهانی
باشکاه آمکار روسیه در آستانه انحلال قرار دارد و به شدت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند.

بدبیاری بزرگ برای لژیونر محبوب کی روش در آستانه جام جهانی