با یک تیم مذاکره کرده‌ام اما اگر شرایط استقلال بهتر شود تمدید می‌کنم

با یک تیم مذاکره کرده‌ام اما اگر شرایط استقلال بهتر شود تمدید می‌کنم
سیدسیروس پورموسوی خبر توافق با فولادی‌ها را تاييد مي‌كند.

با یک تیم مذاکره کرده‌ام اما اگر شرایط استقلال بهتر شود تمدید می‌کنم