با یک اشتباه احمقانه به استقلال باختیم/ قدر این هواداران را بدانید

با یک اشتباه احمقانه به استقلال باختیم/ قدر این هواداران را بدانید
سرمربی تیم العین گفت: یک اشتباه احمقانه از بازیکنانم باعث شد به استقلال ببازیم.

با یک اشتباه احمقانه به استقلال باختیم/ قدر این هواداران را بدانید