با حضور این ستاره ها در پرسپولیس، این بازیکن شانسی در ترکیب نخواهد داشت

با حضور این ستاره ها در پرسپولیس، این بازیکن شانسی در ترکیب نخواهد داشت
در روزهایی که از برانکو بابت استفاده از محسن ربیع خواه در ترکیب پرسپولیس انتقاد می شد او با استدلال کم اشتباه بودن این بازیکن از تصمیم خود دفاع می کرد.

با حضور این ستاره ها در پرسپولیس، این بازیکن شانسی در ترکیب نخواهد داشت