با آلرژی فصلی چه کنیم

با آلرژی فصلی چه کنیم
آلرژی فصلی عارضه‌ای شایع، به ویژه در آستانه بهار است، گرچه درمان آلرژی فرآیند تقریبا پیچیده‌ای است اما با رعایت چند مورد ساده می‌توان این عارضه را تا اندازه قابل توجهی کنترل کرد.

با آلرژی فصلی چه کنیم