باید اعتراف کنم که از کودکی پرسپولیسی بودیم/ من و دایی و برانکو پرچم پرسپولیس را بالا بردیم

باید اعتراف کنم که از کودکی پرسپولیسی بودیم/ من و دایی و برانکو پرچم پرسپولیس را بالا بردیم
سرمربی تیم فوتبال پارس‌جنوبی عقیده دارد فوتبال نقطه پایان ندارد و تا لحظه آخر کار خواهد کرد تا به تمام اهدافش برسد.

باید اعتراف کنم که از کودکی پرسپولیسی بودیم/ من و دایی و برانکو پرچم پرسپولیس را بالا بردیم