بانکها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ندارند

بانکها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ندارند
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در کشور ما بانک‌ها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ندارند و مبنای شرعی نرخ سود بانکی و هر نوع تحمیل نرخ بر روی تسهیلات، باید بر اساس عملکرد بخش واقعی اقتصاد باشد.

بانکها دغدغه رفع مشکلات اقتصادی ندارند