باز هم عربستان تبرئه شد

باز هم عربستان تبرئه شد
دادگاه منهتن نیویورک بار دیگر شکایت از عربستان را درخصوص دخالت در حملات 11 سپتامبر رد کرد.

باز هم عربستان تبرئه شد