بازی استقلال مقابل پیکان به دلمان ننشست

بازی استقلال مقابل پیکان به دلمان ننشست
مربی اسبق استقلال گفت: با وجود برتری استقلال مقابل پیکان در مالکیت توپ اما بازی این تیم به دلمان ننشست.

بازی استقلال مقابل پیکان به دلمان ننشست