بازیکن پرسپولیس نقره داغ شد

بازیکن پرسپولیس نقره داغ شد
حرکت خشن هافبک دفاعی پرسپولیس از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا بی جواب نماند.

بازیکن پرسپولیس نقره داغ شد