بازیکن ملی پوش پرسپولیس قبل از دربی چه کرد؟

بازیکن ملی پوش پرسپولیس قبل از دربی چه کرد؟
در روزی که همه بازیکنان پرسپولیس با نزول فاحشی مواجه شده بودند، علیرضا بیرانوند عملکرد بهتری نسبت به سایر همبازیانش داشت.

بازیکن ملی پوش پرسپولیس قبل از دربی چه کرد؟