بازگشت مدافع مصدوم استقلال به تمرینات در آستانه دیدار با ذوب آهن

بازگشت مدافع مصدوم استقلال به تمرینات در آستانه دیدار با ذوب آهن
کادر پزشکی استقلال در تلاش است به هر نحوی شده مدافع جوان و مصدوم این تیم را به بازی حساس فردا شب برساند.

بازگشت مدافع مصدوم استقلال به تمرینات در آستانه دیدار با ذوب آهن