بازيكن اماراتى به استقلال پيوست !

بازيكن اماراتى به استقلال پيوست !
مسئولان تیم استقلال از عضویت بازيكن ايرانى -اماراتی اين تيم اظهار بى اطلاعى کردند.

بازيكن اماراتى به استقلال پيوست !