بازدید34 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری کشور

بازدید34 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری کشور
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: 34 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری کشور در نوروز 96 دیدن کردند.

بازدید34 میلیون نفر از جاذبه های گردشگری کشور