بازخوانی عملیات هوایی حمله به اچ 3

بازخوانی عملیات هوایی حمله به اچ 3
حمله غافلگیر کننده به پایگاه هوایی اچ 3 عراق در فروردین 1360، یکی از پیچیده‌ترین عملیات ها در نبرد هوایی تاریخ جهان به شمار می آید.

بازخوانی عملیات هوایی حمله به اچ 3