بارش برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد

بارش برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد
مدارس پیش دبستانی و ابتدایی نوبت صبح در اصلاندوز و نمین استان اردبیل به علت بارش برف و برودت هوا (دوشنبه) تعطیل است.

بارش برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد