بارسلونا پیشنهاد دومش برای خرید بمب بزرگ را ۳۰ میلیون یورو افزایش داد

بارسلونا پیشنهاد دومش برای خرید بمب بزرگ را ۳۰ میلیون یورو افزایش داد
آبی‌و‌اناری‌های کاتالونیا برای خرید مهاجم فرانسوی بورسیا دورتموند پیشنهاد جدیدی ارائه کردند.

بارسلونا پیشنهاد دومش برای خرید بمب بزرگ را ۳۰ میلیون یورو افزایش داد