باخت نماینده ایران در بسکتبال آسیا

باخت نماینده ایران در بسکتبال آسیا
تیم بسکتبال پتروشیمی ار راهیابی به دیدار پایانی مسابقات باشگاههای آسیا بازماند.

باخت نماینده ایران در بسکتبال آسیا