این 4+5 بازیکن فصل بعد در استقلال نیستند

این 4+5 بازیکن فصل بعد در استقلال نیستند
علیرضا منصوریان در تعطیلات روی نام چند بازیکن قلم قرمز خواهد کشید.

این 4+5 بازیکن فصل بعد در استقلال نیستند