این پست طارمی تشکر از مسلمان است یا طعنه به او؟!

این پست طارمی تشکر از مسلمان است یا طعنه به او؟!
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به تازگی از دوست و هم تیمی خودش در فضای مجازی حمایت کرد.

این پست طارمی تشکر از مسلمان است یا طعنه به او؟!