این باشگاه اقدام غیرقانونی کرده است/ نتیجه بازی پرسپولیس باید 3 بر صفر اعلام شود

این باشگاه اقدام غیرقانونی کرده است/ نتیجه بازی پرسپولیس باید 3 بر صفر اعلام شود
مدافع کنارگذاشته شده گسترش فولاد این باشگاه و مدیرعاملش را تهدید به شکایت و محرومیت کرد.

این باشگاه اقدام غیرقانونی کرده است/ نتیجه بازی پرسپولیس باید 3 بر صفر اعلام شود