این بازیکن حق ندارد برای پرسپولیس بازی کند!

این بازیکن حق ندارد برای پرسپولیس بازی کند!
سرمربی پیکان اجازه حضور بازیکن جوانش در تیم پرسپولیس را نداد و خواهان بازگشت او به پیکان شد.

این بازیکن حق ندارد برای پرسپولیس بازی کند!