این استقلال دست نیافتنی!

این استقلال دست نیافتنی!
علی رغم تساوی برابر تراکتورسازی در تبریز اما استقلالی ها رکورد خوب خود در بدون شکست ماندن و همچنین ثبت یک کلین شیت دیگر را حفظ کردند.

این استقلال دست نیافتنی!