ایرچ فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی شد

ایرچ فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی شد
با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی کشور دکتر ایرج فاضل به سمت رئیس جدید این سازمان انتخاب شد.

ایرچ فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی شد