ایران قطعا در سید 3 جام جهانی 2018 قرار گرفت

ایران قطعا در سید 3 جام جهانی 2018 قرار گرفت
در آخرین رده بندی برترین تیم های فوتبال جهان ایران با وجود سقوط چند پله ای و رسیدن به جایگاه 34 دنیا همچنان برتین تیم آسیا معرفی شد.

ایران قطعا در سید 3 جام جهانی 2018 قرار گرفت