ایران بسکتبال کاپ آسیا را با برد قاطع آغاز کرد

ایران بسکتبال کاپ آسیا را با برد قاطع آغاز کرد
تیم بسکتبال کشورمان رقابت های کاپ آسیا را با پیروزی قاطع آغاز کرد.

ایران بسکتبال کاپ آسیا را با برد قاطع آغاز کرد