ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد

ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد
وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن انفجارهای تروریستی در بغداد، با دولت و ملت عراق و خانواده قربانیان این حوادث تروریستی ابراز همدردی کرد

ایران انفجارهای بغداد را محکوم کرد