ایران، کلید رونق اقتصادی قلب بین‌النهرین

ایران، کلید رونق اقتصادی قلب بین‌النهرین
مدیر کل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات ایران به سوریه در چهار ماهۀ نخست سال 96 نسبت به سال قبل رشد دوبرابری را تجربه کرده است.

ایران، کلید رونق اقتصادی قلب بین‌النهرین