ایران، روسیه و چین چالش اصلی ارتش آمریکا

ایران، روسیه و چین چالش اصلی ارتش آمریکا
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به امکانات وسیع سایبری، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی ایران، روسیه و چین این سه کشور را تهدید و چالش اصلی ارتش آمریکا خواند.

ایران، روسیه و چین چالش اصلی ارتش آمریکا