ایجاد بانک اطلاعاتی اشتغال پس از ده سال همچنان در هاله ای از ابهام

ایجاد بانک اطلاعاتی اشتغال پس از ده سال همچنان در هاله ای از ابهام
رئیس مرکز آمار هر عدد و رقمی را که مسئولان و دستگاه ها درباره اشتغال اعلام کرده اند رد کرد و افزود: از تابستان سال قبل تا پایان تابستان امسال 795 هزار شغل ایجاد شد و ایجاد بانک اطلاعاتی اشتغال در کشور غیر ممکن است.

ایجاد بانک اطلاعاتی اشتغال پس از ده سال همچنان در هاله ای از ابهام