اگر کاپیتانمان را مقابل الهلال داشتیم!

اگر کاپیتانمان را مقابل الهلال داشتیم!
عملکرد سید جلال حسینی در دیدار مقابل تیم ملی روسیه با واکنش هواداران پرسپولیس در فضای مجازی مواجه بوده است.

اگر کاپیتانمان را مقابل الهلال داشتیم!