اگر منصوریان مرا بخواهد حاضرم فصل بعد بازیکن استقلال باشم

اگر منصوریان مرا بخواهد حاضرم فصل بعد بازیکن استقلال باشم
رابسون جان‌واریو در دیدار با پدیده از زمین بیرون رفت تا استقلال با شدت بیشتری روی دروازه پدیده حمله كند و به یك برد مهم دست یابد.

اگر منصوریان مرا بخواهد حاضرم فصل بعد بازیکن استقلال باشم