اگر ثابت کنند یک ریال از استقلال گرفته‌ام ۱۰ سال مجانی در این تیم می مانم

اگر ثابت کنند یک ریال از استقلال گرفته‌ام ۱۰ سال مجانی در این تیم می مانم
تیم فوتبال استقلال خوزستان تأکید کرد هیچ پولی در فصل جاری از این باشگاه دریافت نکرده است.

اگر ثابت کنند یک ریال از استقلال گرفته‌ام ۱۰ سال مجانی در این تیم می مانم